Tag:

con h

TTO - Mới đây, trong lúc đang diễn xiếc, hai con hổ và sư tử đã lao tới tấn công, quyết ăn thịt bằng được bạn diễn là một chú ngựa, bất chấp những người huấn luyện liên tục vụt roi ngăn cản. Sự việc diễn ta tại Thương Châu, Trung Quốc. Video con h

Video: Bị bỏ đói, hổ và sư tử thi nhau tấn công, quyết ăn thịt ngựa ngay trên sân khấu
Camera 360   |   15/11/2020
Video: Bị bỏ đói, hổ và sư tử thi nhau tấn công, quyết ăn thịt ngựa ngay trên sân khấu

TTO - Mới đây, trong lúc đang diễn xiếc, hai con hổ và sư tử đã lao tới tấn công, quyết ăn thịt bằng được bạn diễn là một chú ngựa, bất chấp những người huấn luyện liên tục vụt roi ngăn cản. Sự việc diễn ta tại Thương Châu, Trung Quốc.