06/07/2019
DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI
DIỄM HƯỜNG – UYÊN THI

Tình trạng đào ao nuôi cá lóc tự phát ở Đồng Tháp không chỉ từng gánh chịu rủi ro trong chăn nuôi do cung vượt cầu, giá cả xuống thấp mà còn đang phá vỡ quy hoạch vùng trồng trọt và chăn nuôi của địa phương.

Video liên quan