Tag:

có vị bơ béo ngậy

TTO - Escamol là món trứng kiến nổi tiếng của Mexico. Loại đặc sản nằm sâu dưới đất này có hình dáng như hạt thông hoặc nhân hạt ngô, có vị bơ béo ngậy và thơm hương phomat. Video có vị bơ béo ngậy

Thú vị   |   28/07/2020
Video: Món trứng kiến ở Mexico vì sao lại nổi tiếng?

TTO - Escamol là món trứng kiến nổi tiếng của Mexico. Loại đặc sản nằm sâu dưới đất này có hình dáng như hạt thông hoặc nhân hạt ngô, có vị bơ béo ngậy và thơm hương phomat.