Tag:

Cơ trọng tâm

TTO - Cơ trọng tâm (core) là vùng cơ quan trọng ở trung tâm cơ thể. Tập luyện cơ trọng tâm giúp cải thiện vóc dáng, giảm áp lực vùng xương chậu, cột sống, lồng ngực, giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng nhất. Video Cơ trọng tâm

Video: Cải thiện vóc dáng, cân bằng cơ thể với bài tập cho cơ trọng tâm
Video: Cải thiện vóc dáng, cân bằng cơ thể với bài tập cho cơ trọng tâm

TTO - Cơ trọng tâm (core) là vùng cơ quan trọng ở trung tâm cơ thể. Tập luyện cơ trọng tâm giúp cải thiện vóc dáng, giảm áp lực vùng xương chậu, cột sống, lồng ngực, giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng nhất.