Tag:

có thể tham gia

TTO - TP.HCM đề xuất không bắt buộc người tiêm đủ liều vắc xin phải có 'thời gian tiêm liều cuối tối thiểu 14 ngày' khi tham gia các hoạt động công cộng. Video có thể tham gia

Video: Đề xuất người đã tiêm 2 liều vắc xin có thể tham gia hoạt động công cộng tại TP.HCM
Tin nóng   |   02/10/2021
Video: Đề xuất người đã tiêm 2 liều vắc xin có thể tham gia hoạt động công cộng tại TP.HCM

TTO - TP.HCM đề xuất không bắt buộc người tiêm đủ liều vắc xin phải có 'thời gian tiêm liều cuối tối thiểu 14 ngày' khi tham gia các hoạt động công cộng.