Tag:

cơ thể người

Trung bình mỗi năm ở Mỹ, có khoảng 47 người chết vì bị sét đánh và nó cũng gây ra 75.000 vụ cháy rừng. Mặc dù thực tế không phải ai bị sét đánh cũng tử vong, tuy nhiên các nạn nhân bị sét đánh khó tránh khỏi tổn thương nặng và lâu dài. Video cơ thể người

Những tổn thương kinh khủng khi bị sét đánhLive
Bạn có biết   |   27/11/2018
Những tổn thương kinh khủng khi bị sét đánh

Trung bình mỗi năm ở Mỹ, có khoảng 47 người chết vì bị sét đánh và nó cũng gây ra 75.000 vụ cháy rừng. Mặc dù thực tế không phải ai bị sét đánh cũng tử vong, tuy nhiên các nạn nhân bị sét đánh khó tránh khỏi tổn thương nặng và lâu dài.