Tag:

cờ ốc

Chiều 2-5, hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã giành HCV nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn 2 người 60 phút của môn cờ Ouk Chaktrang (còn gọi vui là cờ ốc) ở SEA Games 32. Video cờ ốc

Video: Hai kỳ thủ cờ ốc mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 32
Thể thao   |   02/05/2023
Video: Hai kỳ thủ cờ ốc mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam ở SEA Games 32

Chiều 2-5, hai kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo và Tôn Nữ Hồng Ân đã giành HCV nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn 2 người 60 phút của môn cờ Ouk Chaktrang (còn gọi vui là cờ ốc) ở SEA Games 32.