Tag:

“cỏ Mỹ”

Sáng 11-12, các bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết bệnh viện đã cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân (25 tuổi, ở Đồng Nai) bị suy thận cấp nghi ngờ hút “cỏ Mỹ”. Video “cỏ Mỹ”

Nam thanh niên bị suy thận cấp vì hút “cỏ Mỹ”
Tin nóng | 11/12/2019
Nam thanh niên bị suy thận cấp vì hút “cỏ Mỹ”

Sáng 11-12, các bác sĩ của Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cho biết bệnh viện đã cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân (25 tuổi, ở Đồng Nai) bị suy thận cấp nghi ngờ hút “cỏ Mỹ”.