14/09/2019
PHƯƠNG NAM – SANH TÀI – UYÊN THI
PHƯƠNG NAM – SANH TÀI – UYÊN THI

Với tiêu chí phỏng vấn thật, thương lượng thật và việc làm thật, chương trình việc làm “Cơ hội cho ai – Whose chance” mang đến cơ hội đổi đời cho người lao động, tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hiện nay.

Video liên quan