22/11/2019

Có 4 bảo vật Quốc gia trưng bày tại "Hội ngộ di sản văn hóa 3 miền"

Ngày 22-11, Bảo tàng tỉnh An Giang tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Hội ngộ di sản văn hóa ba miền” với sự phối hợp của các bảo tàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo đó, trong đợt trưng bày triển lãm lần này có quy mô trên 500 di vật, hình ảnh và các bộ sưu tập hiện vật độc đáo, tiêu biểu của ba nền văn hóa khảo cổ học ở Việt Nam thời cổ đại gồm: Văn hóa Đông Sơn, văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Óc Eo. Trong đó, có 4 bảo vật quốc gia gồm 3 di vật và một bộ sưu tập gồm 11 hiện vật.