Tag:

có 2 nhân viên

TTO - Hai nhân viên ở khoa vi sinh Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM dương tính COVID-19, trong đó một người là vợ của một nhân viên phòng công nghệ thông tin Bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Video có 2 nhân viên

Video: Hai nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính COVID-19
Tin nóng   |   13/06/2021
Video: Hai nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định dương tính COVID-19

TTO - Hai nhân viên ở khoa vi sinh Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM dương tính COVID-19, trong đó một người là vợ của một nhân viên phòng công nghệ thông tin Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.