Tag:

chuyến xe miễn phí

Những chuyến xe xuân đã và đang xuất phát đưa người lao động trở về quê hương, các lãnh đạo tỉnh, cán bộ công đoàn ra tận cửa xe, trân trọng gửi lời chúc và phần quà nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa. Video chuyến xe miễn phí

Bình Dương chăm lo người lao động dịp Tết
Bạn có biết | 23/01/2020
Bình Dương chăm lo người lao động dịp Tết

Những chuyến xe xuân đã và đang xuất phát đưa người lao động trở về quê hương, các lãnh đạo tỉnh, cán bộ công đoàn ra tận cửa xe, trân trọng gửi lời chúc và phần quà nhỏ nhưng đong đầy ý nghĩa.