Tag:

chuyến xe không tiền mặt

TTO - Trải qua 1.719km, trong suốt 2 tuần, chuyến xe Không tiền mặt - lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam - đã hoàn tất hành trình xuyên Việt, trở thành công cụ truyền thông gần gũi, sinh động, thú vị, dễ tiếp nhận với người dân các tỉnh thành. Video chuyến xe không tiền mặt

Video: Chuyến xe Không tiền mặt đã hoàn tất hành trình xuyên Việt
Tin nóng   |   03/07/2022
Video: Chuyến xe Không tiền mặt đã hoàn tất hành trình xuyên Việt

TTO - Trải qua 1.719km, trong suốt 2 tuần, chuyến xe Không tiền mặt - lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam - đã hoàn tất hành trình xuyên Việt, trở thành công cụ truyền thông gần gũi, sinh động, thú vị, dễ tiếp nhận với người dân các tỉnh thành.