Tag:

chuyển giao quyền lực

TTO - Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nói rằng nếu các tòa án xác định đã xảy ra gian lận bầu cử trên diện rộng, Tổng thống Trump có thể thắng nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng nếu thất bại, vẫn có cuộc "chuyển giao quyền lực theo kiểu chuyên nghiệp". Video chuyển giao quyền lực

Video: Tổng thống Trump có thể thắng nhiệm kỳ thứ hai?
Tin nóng   |   17/11/2020
Video: Tổng thống Trump có thể thắng nhiệm kỳ thứ hai?

TTO - Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nói rằng nếu các tòa án xác định đã xảy ra gian lận bầu cử trên diện rộng, Tổng thống Trump có thể thắng nhiệm kỳ thứ hai. Nhưng nếu thất bại, vẫn có cuộc "chuyển giao quyền lực theo kiểu chuyên nghiệp".