Tag:

Chuyên gia

Sau vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người chết và 4 người bị thương, một cán bộ quản lý giao thông cho biết cần bổ sung quy định về các chế tài theo mức tăng nặng đối với lỗi tái phạm. Câu hỏi cũng bức xúc: tài xế chạy ẩu, nhà xe lờn luật do đâu? Video Chuyên gia

Tài xế chạy ẩu, nhà xe lờn luật do đâu?
Tin nóng   |   02/10/2023
Tài xế chạy ẩu, nhà xe lờn luật do đâu?

Sau vụ xe Thành Bưởi gây tai nạn làm 5 người chết và 4 người bị thương, một cán bộ quản lý giao thông cho biết cần bổ sung quy định về các chế tài theo mức tăng nặng đối với lỗi tái phạm. Câu hỏi cũng bức xúc: tài xế chạy ẩu, nhà xe lờn luật do đâu?