25/05/2020
VĂN BÌNH - QUỐC BẢO - MAI HUYỀN
VĂN BÌNH - QUỐC BẢO - MAI HUYỀN

Lúa - cây trồng chủ lực của vùng ĐBSCL được các chuyên gia đánh giá sẽ chịu ảnh hưởng khắt nghiệt nhất, sản xuất bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Video liên quan