Tag:

chuyến bay

Trong gần 10 phút trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Quảng Nam, nhiều lần lẩy Kiều để nói về những sai lầm của bản thân và mong tòa lượng hình để "sớm được về với gia đình, quê hương Quảng Nam thân yêu". Video chuyến bay

Cựu phó chủ tịch Quảng Nam lẩy Kiều để nói về những sai lầm của bản thân
Tin nóng   |   22/07/2023
Cựu phó chủ tịch Quảng Nam lẩy Kiều để nói về những sai lầm của bản thân

Trong gần 10 phút trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Quảng Nam, nhiều lần lẩy Kiều để nói về những sai lầm của bản thân và mong tòa lượng hình để "sớm được về với gia đình, quê hương Quảng Nam thân yêu".