Tag:

chuyên Anh

Một câu học trò chuyên Anh đã thiết kế những cuốn sách, đồ họa về lịch sử rất sinh động - Video: NHƯ HÙNG - ÂN ĐÌNH Video chuyên Anh

Cậu học trò chuyên Anh thiết kế sách giáo khoa lịch sử
Tin nóng   |   14/10/2018
Cậu học trò chuyên Anh thiết kế sách giáo khoa lịch sử

Một câu học trò chuyên Anh đã thiết kế những cuốn sách, đồ họa về lịch sử rất sinh động - Video: NHƯ HÙNG - ÂN ĐÌNH