Tag:

chương trình “Nước cho vùng hạn mặn”

Đại diện báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận bảng tượng trưng trị giá 1.330.000.000 đồng vào ngày 15-4 từ Hải An Group đóng góp cho chương trình “Nước cho vùng hạn mặn”. Video chương trình “Nước cho vùng hạn mặn”

Hải An Group đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng “Nước cho vùng hạn mặn”
Tin nóng   |   16/04/2020
Hải An Group đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng “Nước cho vùng hạn mặn”

Đại diện báo Tuổi Trẻ đã tiếp nhận bảng tượng trưng trị giá 1.330.000.000 đồng vào ngày 15-4 từ Hải An Group đóng góp cho chương trình “Nước cho vùng hạn mặn”.