Tag:

chương trình hoạt động cộng đồng

Chiều 17-12, lớp học nấu phở dành cho người dân có nhu cầu đã được tổ chức tại ấp đảo Thiềng Liềng. Lớp học thuộc chương trình hoạt động cộng đồng “Phở về với đảo Thiềng Liềng”, là hoạt động cuối cùng trong hành trình ngày của phở 12-12 năm 2021. Video chương trình hoạt động cộng đồng

Mở lớp hướng dẫn người dân ấp đảo Thiềng Liềng nấu phở
Bạn có biết   |   17/12/2021
Mở lớp hướng dẫn người dân ấp đảo Thiềng Liềng nấu phở

Chiều 17-12, lớp học nấu phở dành cho người dân có nhu cầu đã được tổ chức tại ấp đảo Thiềng Liềng. Lớp học thuộc chương trình hoạt động cộng đồng “Phở về với đảo Thiềng Liềng”, là hoạt động cuối cùng trong hành trình ngày của phở 12-12 năm 2021.