Tag:

chuỗi lây nhiễm Hội thánh

TTO - Sáng 29/5, theo Sở Y tế TP.HCM, tổng số mẫu xét nghiệm đã được lấy trong 3 ngày qua liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh là gần 39.000 mẫu. Video chuỗi lây nhiễm Hội thánh

Video: Gần 39.000 người liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng
Tin nóng   |   29/05/2021
Video: Gần 39.000 người liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng

TTO - Sáng 29/5, theo Sở Y tế TP.HCM, tổng số mẫu xét nghiệm đã được lấy trong 3 ngày qua liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh là gần 39.000 mẫu.