Tag:

chung tay giải cứu nông sản

TTO - Hiện nay, những gian hàng đầu tiên hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con Hải Dương đã xuất hiện tại Trụ sở Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội thu hút nhiều người dân tham gia. Video chung tay giải cứu nông sản

Video: Chung tay giải cứu nông sản Hải Dương có thể kéo dài cả tháng
Tin nóng | 24/02/2021
Video: Chung tay giải cứu nông sản Hải Dương có thể kéo dài cả tháng

TTO - Hiện nay, những gian hàng đầu tiên hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con Hải Dương đã xuất hiện tại Trụ sở Liên minh Hợp tác xã Thành phố Hà Nội thu hút nhiều người dân tham gia.