18/09/2019

Năm học mới bắt đầu,trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa lại tái diễn những cảnh thót tim với đủ kiểu đến trường của học sinh.

Video liên quan