Tag:

chùa

TTO - Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đã tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu từ ngày 31-10. Video chùa

Video: Phục hồi chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho Hòa thượng Thích Thiện Chiếu
Tin nóng   |   01/11/2020
Video: Phục hồi chức trụ trì chùa Kỳ Quang 2 cho Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

TTO - Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, đã tuyên bố phục hồi chức vụ trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đối với hòa thượng Thích Thiện Chiếu từ ngày 31-10.