Tag:

“chúa tể” của các loại quả

Đã hơn 6 tháng qua, chỉ với hơn 1 sào diện tích trồng cây dâu phúc bồn tử đen- một cây trồng được coi là khá mới lạ đối với TP Đà Lạt, giúp cho gia đình ông Vũ Nhuần (ở đường Vạn Kiếp, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), có thu nhập bình quân 4 triệu đồng mỗi ngày. Video “chúa tể” của các loại quả

Trồng cây phúc bồn tử cho thu nhập cao
Tin nóng | 04/10/2019
Trồng cây phúc bồn tử cho thu nhập cao

Đã hơn 6 tháng qua, chỉ với hơn 1 sào diện tích trồng cây dâu phúc bồn tử đen- một cây trồng được coi là khá mới lạ đối với TP Đà Lạt, giúp cho gia đình ông Vũ Nhuần (ở đường Vạn Kiếp, phường 8, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), có thu nhập bình quân 4 triệu đồng mỗi ngày.