13/07/2019
LÊ TỨ - TRÍ NHÂN – UYÊN THI
LÊ TỨ - TRÍ NHÂN – UYÊN THI

Sáng nay, ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 15, HĐND TP.HCM khóa IX, các đại biểu đã đặt nhiều vấn đề gửi đến lãnh đạo Sở Xây dựng và Sở GTVT TP.HCM.