Tag:

chưa có phiếu

TTO - Sau khi Đà Nẵng áp dụng theo chỉ thị 05, tại các chợ người dân đều chấp hành trình phiếu đi chợ được cấp theo mã QR. Tuy nhiên có một số trường hợp chưa kịp triển khai nên người dân phải thực hiện khai báo y tế trên điện thoại mới được vào chợ. Video chưa có phiếu

Video: Nhiều người Đà Nẵng chưa có phiếu đi chợ, giấy thông hành
Tin nóng   |   01/08/2021
Video: Nhiều người Đà Nẵng chưa có phiếu đi chợ, giấy thông hành

TTO - Sau khi Đà Nẵng áp dụng theo chỉ thị 05, tại các chợ người dân đều chấp hành trình phiếu đi chợ được cấp theo mã QR. Tuy nhiên có một số trường hợp chưa kịp triển khai nên người dân phải thực hiện khai báo y tế trên điện thoại mới được vào chợ.