Tag:

chữa bệnh

TTO - Ngày 13-6, Quốc hội sẽ thảo luận về 2 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Thanh tra (sửa đổi). Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp sóng trực tiếp sự kiện này. Video chữa bệnh

Tin nóng | 13/06/2022
Truyền hình trực tiếp: Quốc hội thảo luận về dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh

TTO - Ngày 13-6, Quốc hội sẽ thảo luận về 2 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Thanh tra (sửa đổi). Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp sóng trực tiếp sự kiện này.