Tag:

Chủ tịch Quốc hội

Sáng 22-8, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm của Campuchia, ông Heng Samrin, tuyên bố ông Hun Manet được bầu làm tân thủ tướng với sự nhất trí cao. Video Chủ tịch Quốc hội

Ông Hun Manet chính thức trở thành tân thủ tướng Campuchia
Thế giới   |   22/08/2023
Ông Hun Manet chính thức trở thành tân thủ tướng Campuchia

Sáng 22-8, Chủ tịch Quốc hội đương nhiệm của Campuchia, ông Heng Samrin, tuyên bố ông Hun Manet được bầu làm tân thủ tướng với sự nhất trí cao.