Tag:

Chủ tịch Phan Văn Mãi

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM đang xây dựng đề án để có thể triển khai xây dựng hoàn thành 200km metro trong vòng 12 năm. Video Chủ tịch Phan Văn Mãi

TP.HCM đang xây dựng đề án để có thể hoàn thành 200km metro trong 12 năm
Tin nóng   |   15/12/2023
TP.HCM đang xây dựng đề án để có thể hoàn thành 200km metro trong 12 năm

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM đang xây dựng đề án để có thể triển khai xây dựng hoàn thành 200km metro trong vòng 12 năm.