Tag:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18-1, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Video Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Video: Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Tin nóng   |   18/01/2023
Video: Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18-1, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.