Tag:

chốt kiẻm dịch đồng nai

TTO - Bản tin 30s Nóng 3-8: Tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên tinh thần tự nguyện, đồng ý mới tiêm; Bình Dương dùng bêtông ngăn đường; Truy tố người đạp thành viên chốt kiểm dịch ở Đồng Nai; 50 triệu liều vắc xin Pfizer về Việt Nam trong quý IV... Video chốt kiẻm dịch đồng nai

Bản tin 30s Nóng: Tiêm vắc xin COVID-19 trên tinh thần tự nguyện; Bình Dương lấy bêtông ngăn đường
30S Nóng   |   03/08/2021
Bản tin 30s Nóng: Tiêm vắc xin COVID-19 trên tinh thần tự nguyện; Bình Dương lấy bêtông ngăn đường

TTO - Bản tin 30s Nóng 3-8: Tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên tinh thần tự nguyện, đồng ý mới tiêm; Bình Dương dùng bêtông ngăn đường; Truy tố người đạp thành viên chốt kiểm dịch ở Đồng Nai; 50 triệu liều vắc xin Pfizer về Việt Nam trong quý IV...