Tag:

chống dịch tại Đà Nẵng

TTO - Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã điều xe labor xét nghiệm COVID-19 hiện đại nhất tăng cường tới Thành phố Đà Nẵng. Kíp xe được cán bộ, kỹ thuật viên của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trực thuộc Bộ Quốc phòng vận hành nhiều ngày qua. Video chống dịch tại Đà Nẵng

Video: Xe labor xét nghiệm COVID-19 lưu động hiện đại nhất đã tới Đà Nẵng
Tin nóng   |   07/08/2020
Video: Xe labor xét nghiệm COVID-19 lưu động hiện đại nhất đã tới Đà Nẵng

TTO - Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã điều xe labor xét nghiệm COVID-19 hiện đại nhất tăng cường tới Thành phố Đà Nẵng. Kíp xe được cán bộ, kỹ thuật viên của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trực thuộc Bộ Quốc phòng vận hành nhiều ngày qua.