Tag:

chống dịch sẽ được trả lương

TTO - Ngày 2-9, Ông Nguyễn Hoài Nam, PGĐ Sở Y tế TP.HCM cho biết các F0 khỏi bệnh là những lao động rất quý. Thành phố đang hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này để tham gia vào các công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị. Video chống dịch sẽ được trả lương

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Sẽ mời F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương
Tin nóng   |   02/09/2021
Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Sẽ mời F0 khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương

TTO - Ngày 2-9, Ông Nguyễn Hoài Nam, PGĐ Sở Y tế TP.HCM cho biết các F0 khỏi bệnh là những lao động rất quý. Thành phố đang hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này để tham gia vào các công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị.