Tag:

chống dịch COVID-19

Hiện cả nước chỉ còn một bệnh viện dã chiến duy nhất là Bệnh viện dã chiến số 13 (TP.HCM). Đây được xem là dấu tích cuối cùng về dịch bệnh COVID-19 và sẽ khép lại vai trò lịch sử của mình sau 3 năm chống dịch. Video chống dịch COVID-19

Cận cảnh bệnh viện dã chiến số 13, điểm chống dịch COVID-19 cuối cùng của Việt Nam
Tin nóng   |   23/10/2023
Cận cảnh bệnh viện dã chiến số 13, điểm chống dịch COVID-19 cuối cùng của Việt Nam

Hiện cả nước chỉ còn một bệnh viện dã chiến duy nhất là Bệnh viện dã chiến số 13 (TP.HCM). Đây được xem là dấu tích cuối cùng về dịch bệnh COVID-19 và sẽ khép lại vai trò lịch sử của mình sau 3 năm chống dịch.

Từ ngày
Đến ngày