Tag:

cho phép phá thai

TTO - Phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ ngày 24-6 cho rằng quyền phá thai không phải là một quyền hiến định, do đó các tiểu bang sẽ tùy ý định đoạt vấn đề cấm hay cho phép phá thai. Video cho phép phá thai

Video: Sau phán quyết mới nhất của Tòa án tối cao Mỹ, các tiểu bang sẽ tùy ý định đoạt cấm hay cho phép phá thai
Tin nóng   |   25/06/2022
Video: Sau phán quyết mới nhất của Tòa án tối cao Mỹ, các tiểu bang sẽ tùy ý định đoạt cấm hay cho phép phá thai

TTO - Phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ ngày 24-6 cho rằng quyền phá thai không phải là một quyền hiến định, do đó các tiểu bang sẽ tùy ý định đoạt vấn đề cấm hay cho phép phá thai.