Tag:

cho người lao động

TTO - Chia sẻ khó khăn với người lao động phải nghỉ việc trong khu vực phong tỏa, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã mở nhiều 'siêu thị 0 đồng', cung cấp lương thực, thực phẩm miễn phí cho công nhân. Video cho người lao động

Video: Ấm lòng 'siêu thị 0 đồng' cho người lao động ở tâm dịch Bắc Giang
Tin nóng | 26/05/2021
Video: Ấm lòng 'siêu thị 0 đồng' cho người lao động ở tâm dịch Bắc Giang

TTO - Chia sẻ khó khăn với người lao động phải nghỉ việc trong khu vực phong tỏa, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã mở nhiều 'siêu thị 0 đồng', cung cấp lương thực, thực phẩm miễn phí cho công nhân.