Tag:

người đàn ông

“Chó là bạn, không phải là thức ăn” - Đây không phải là lời kêu gọi của một tổ chức hay một cấp chính quyền nào mà đó mà đây chỉ là thông điệp của một người đàn ông. Một người xem những con chó như là người bạn, người thân. Video người đàn ông

Chuyện người đàn ông với tấm bảng “Chó là bạn, không phải thức ăn”
Đời thường | 26/06/2019
Chuyện người đàn ông với tấm bảng “Chó là bạn, không phải thức ăn”

“Chó là bạn, không phải là thức ăn” - Đây không phải là lời kêu gọi của một tổ chức hay một cấp chính quyền nào mà đó mà đây chỉ là thông điệp của một người đàn ông. Một người xem những con chó như là người bạn, người thân.