Tag:

chợ hoa

Bản tin 30s Nóng 17-1: Thông tin về ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ, chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu; Hoạt động Tết sôi động; Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình nhận hối lộ mỗi tháng, mỗi quý như... lãnh lương. Video chợ hoa

Bản tin 30s Nóng: Thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ, chịu trách nhiệm chính trị người đứng đầu
30S Nóng | 17/01/2023
Bản tin 30s Nóng: Thông tin ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ, chịu trách nhiệm chính trị người đứng đầu

Bản tin 30s Nóng 17-1: Thông tin về ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ, chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu; Hoạt động Tết sôi động; Cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Trần Kỳ Hình nhận hối lộ mỗi tháng, mỗi quý như... lãnh lương.