Tag:

cho động vật

TTO - Lính cứu hỏa lái trực thăng để thả các thùng thức ăn cho động vật ở các trang trại chăn nuôi tại Madrid, Tây Ban Nha. Cơn bão Filomena đã mang đến một trận tuyết lịch sử gây cô lập cho khu vực này. Video cho động vật

Video: Trực thăng thả thức ăn xuống các trang trại bị tuyết dày cô lập
Tin nóng   |   22/01/2021
Video: Trực thăng thả thức ăn xuống các trang trại bị tuyết dày cô lập

TTO - Lính cứu hỏa lái trực thăng để thả các thùng thức ăn cho động vật ở các trang trại chăn nuôi tại Madrid, Tây Ban Nha. Cơn bão Filomena đã mang đến một trận tuyết lịch sử gây cô lập cho khu vực này.