Tag:

chờ đợi lũ về

Sau hơn 1 tháng chờ đợi lũ về, sáng ngày 31-8, nước lũ đã tràn ngập trắng xóa trên các cánh đồng của huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người dân phấn khởi đón lũ muộn. Video chờ đợi lũ về

Nước tràn đồng, dân vùng tâm lũ phấn khởi đón lũ muộn
Tin nóng   |   31/08/2019
Nước tràn đồng, dân vùng tâm lũ phấn khởi đón lũ muộn

Sau hơn 1 tháng chờ đợi lũ về, sáng ngày 31-8, nước lũ đã tràn ngập trắng xóa trên các cánh đồng của huyện đầu nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, người dân phấn khởi đón lũ muộn.