Tag:

cho công nhân

TTO - Báo Tuổi Trẻ trao thêm 5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ tiêm vắc xin cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, và 2 tỉ đồng nhằm phát triển vắc xin nội. Video cho công nhân

Video: Thêm 5 tỉ đồng hỗ trợ vắc xin cho công nhân tại 2 điểm nóng và phát triển vắc xin nội
Tin nóng   |   07/06/2021
Video: Thêm 5 tỉ đồng hỗ trợ vắc xin cho công nhân tại 2 điểm nóng và phát triển vắc xin nội

TTO - Báo Tuổi Trẻ trao thêm 5 tỉ đồng, trong đó 3 tỉ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ tiêm vắc xin cho công nhân hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, và 2 tỉ đồng nhằm phát triển vắc xin nội.