Tag:

cho chữ

TTO - Hội chữ Xuân Văn Miếu 2020 đang diễn ra tại Văn Miếu (Quốc Tử Giám) với 52 người viết chữ thu hút đông đảo người dân tham gia xin chữ đón lộc đầu năm mỗi dịp Tết đến Xuân về. Video cho chữ

Video: 'Bà đồ' khai bút đầu xuân
Tin nóng | 27/01/2020
Video: 'Bà đồ' khai bút đầu xuân

TTO - Hội chữ Xuân Văn Miếu 2020 đang diễn ra tại Văn Miếu (Quốc Tử Giám) với 52 người viết chữ thu hút đông đảo người dân tham gia xin chữ đón lộc đầu năm mỗi dịp Tết đến Xuân về.