Tag:

cho chặt bỏ trồng mới

TTO - 9 cây xanh trên các tuyến đường quanh hồ Con Rùa bị sâu bệnh đang được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho chặt bỏ trồng mới, một số cây nằm tại khu vực cải tạo vỉa hè nhưng công ty khẳng định không phải chặt cây để làm dự án. Video cho chặt bỏ trồng mới

Video: Đơn vị quản lý giải thích việc đốn hạ 9 cây xanh lớn quanh hồ Con Rùa
Tin nóng   |   27/06/2022
Video: Đơn vị quản lý giải thích việc đốn hạ 9 cây xanh lớn quanh hồ Con Rùa

TTO - 9 cây xanh trên các tuyến đường quanh hồ Con Rùa bị sâu bệnh đang được Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM cho chặt bỏ trồng mới, một số cây nằm tại khu vực cải tạo vỉa hè nhưng công ty khẳng định không phải chặt cây để làm dự án.