Tag:

chợ Bến Thành

Ban quản lý chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) vừa đình chỉ kinh doanh 7 ngày đối với sạp kinh doanh liên quan đến vụ ba đôi vớ giá 60.000 đồng nhưng người bán nói thách lên tới 700.000 đồng, cao gấp 10 lần giá bán, gây xôn xao dư luận. Video chợ Bến Thành

Ba đôi vớ 60.000 đồng, nói thách 700.000 đồng, sạp hàng tại chợ Bến Thành bị đình chỉ kinh doanh
Tin nóng   |   22/08/2023
Ba đôi vớ 60.000 đồng, nói thách 700.000 đồng, sạp hàng tại chợ Bến Thành bị đình chỉ kinh doanh

Ban quản lý chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) vừa đình chỉ kinh doanh 7 ngày đối với sạp kinh doanh liên quan đến vụ ba đôi vớ giá 60.000 đồng nhưng người bán nói thách lên tới 700.000 đồng, cao gấp 10 lần giá bán, gây xôn xao dư luận.