Tag:

Chính biến ở Myanmar

TTO - Bản tin 30s Nóng 1-2: Tìm F1, F2 trong 16.000 sinh viên và hàng trăm giảng viên ở Bình Dương; 23 tỉnh, thành cho học sinh ở nhà; Đồng Nai đề nghị ngưng tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về; Cầm rựa rượt CSGT; Chính biến ở Myanmar. Video Chính biến ở Myanmar

Bản tin 30s Nóng: Nan giải tìm F1, F2 trong 16.000 sinh viên; 23 tỉnh, thành cho học sinh ở nhà
30S Nóng   |   01/02/2021
Bản tin 30s Nóng: Nan giải tìm F1, F2 trong 16.000 sinh viên; 23 tỉnh, thành cho học sinh ở nhà

TTO - Bản tin 30s Nóng 1-2: Tìm F1, F2 trong 16.000 sinh viên và hàng trăm giảng viên ở Bình Dương; 23 tỉnh, thành cho học sinh ở nhà; Đồng Nai đề nghị ngưng tiếp nhận công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về; Cầm rựa rượt CSGT; Chính biến ở Myanmar.