27/06/2019
NGUYỄN TRÍ – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN
NGUYỄN TRÍ – HỒNG ĐỨC – THÚY QUYÊN

So với tháng trước, hiện nhiều loại trái cây như chôm chôm, măng cụt, thanh long,... đã giảm nhiều. Riêng vải thiều, mận hậu mức giá hiện chỉ còn chưa tới phân nữa.

Video liên quan