Tag:

chim

TTO - Giả định rằng một ngày nào đó con người biến mất, một loài thông minh sẽ tiến hóa mạnh mẽ và thay thế, làm chủ Trái đất, đó là loài nào? Kết quả phân tích của giới khoa học khiến nhiều người bất ngờ. Video chim

Video: Tinh tinh, chim, côn trùng hay loài thông minh nào sẽ 'lên ngôi' nếu con người biến mất?
Thú vị   |   04/05/2022
Video: Tinh tinh, chim, côn trùng hay loài thông minh nào sẽ 'lên ngôi' nếu con người biến mất?

TTO - Giả định rằng một ngày nào đó con người biến mất, một loài thông minh sẽ tiến hóa mạnh mẽ và thay thế, làm chủ Trái đất, đó là loài nào? Kết quả phân tích của giới khoa học khiến nhiều người bất ngờ.