Tag:

chiêm ngưỡng bảo tháp

Tại Thái Lan, rất đông du khách đã đến tỉnh Nong Khai, để chiêm ngưỡng bảo tháp Phra That Klang Nam bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong, sau khi mực nước sông giảm xuống dưới một mét do hạn hán vào ngày 12-3. Video chiêm ngưỡng bảo tháp

Video: Nguồn gốc bảo tháp Phật giáo nổi lên giữa sông Mekong
Video: Nguồn gốc bảo tháp Phật giáo nổi lên giữa sông Mekong

Tại Thái Lan, rất đông du khách đã đến tỉnh Nong Khai, để chiêm ngưỡng bảo tháp Phra That Klang Nam bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong, sau khi mực nước sông giảm xuống dưới một mét do hạn hán vào ngày 12-3.