Tag:

chiếm đoạt

Ngày 12-9, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết thông qua cấp dưới, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà đã đưa 100.000 USD cho Nguyễn Văn Chung để 'chạy án' nhưng bị chiếm đoạt. Video chiếm đoạt

Bắt người lừa 'chạy án', chiếm đoạt 100.000 USD của cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà
Tin nóng   |   12/09/2023
Bắt người lừa 'chạy án', chiếm đoạt 100.000 USD của cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà

Ngày 12-9, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết thông qua cấp dưới, cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà đã đưa 100.000 USD cho Nguyễn Văn Chung để 'chạy án' nhưng bị chiếm đoạt.